1. Trang liên hệ

Trang liên hệ chính là nơi cung cấp tất cả những thông tin, cách thức liên lạc của cửa hàng như: Địa chỉ chính, chi nhánh, số điện thoại, email,…

Địa chỉ của Ohn: Công viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM

SĐT: 0385054989

Hiện tại thì Ohn chỉ có một chi nhánh.

Bạn có thể liên hệ với cửa hàng qua:

    2. Form

Bên cạnh đó, Ohn cũng sẽ để sẵn Form cho khách hàng điền thông tin để có thể trao đổi vấn đề một cách tiện lợi.

     3. Bản đồ 

    Và để biết rõ địa chỉ, giúp khách hàng kiếm được cửa hàng nhanh hơn không mất thời gian thì bên Ohn đã đưa bản đồ vào cho khách hàng.

     

    Bản đồ Ohn Phụ Kiện