Dây chuyền đá Thạch Anh Tóc Vàng

87,000.00

Đá thạch anh Tóc Vàng tỏa năng lượng tập trung vào cột tài chính và sức khỏe. Là viên đá đại diện cho hạnh phúc, năng lượng vui tươi, năng động, thịnh vượng.

Compare
X