Dây chuyền đá Green Aventurine

87,000.00

Đá Green Aventurine giúp kìm chế cơn giận giữ lấy lại được cảm xúc cân bằng trong mọi chuyện.

Loại đá này vô cùng phù hợp với những ai hay nóng giận hay làm mọi chuyện theo cảm xúc.

Compare
X